tuyen dung khang dien
nam 2010 khang dien
Hãy tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tại Khang Điền để khẳng định bản thân và giao lưu học hỏi, tạo cho bản thân nền tảng kiến thức vững vàng trong môi trường làm việc thân thiện và năng động.
Trong định hướng phát triển nhân sự, Khang Điền tập trung xây dựng chính sách thu hút nhân tài thông qua chính sách lương, thưởng đặc biệt cạnh tranh kết hợp với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm giữ chân CBNV lâu dài, xây dựng phát triển đội ngũ quản lý kế thừa nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cấp quản lý cho những năm tiếp theo cũng như thu hút nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho Công ty.
Hồ sơ gửi về:
Phòng Nhân sự – Công ty Cổ Phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
Tầng 11, Tòa nhà Saigon Centre Office Tower 2, 67 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (84-8) 3820 8858
Email: tuyendung@khangdien.com.vn
Hãy tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tại Khang Điền để khẳng định bản thân và giao lưu học hỏi, tạo cho bản thân nền tảng kiến thức vững vàng trong môi trường làm việc thân thiện và năng động.
Trong định hướng phát triển nhân sự, Khang Điền tập trung xây dựng chính sách thu hút nhân tài thông qua chính sách lương, thưởng đặc biệt cạnh tranh kết hợp với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm giữ chân CBNV lâu dài, xây dựng phát triển đội ngũ quản lý kế thừa nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cấp quản lý cho những năm tiếp theo cũng như thu hút nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho Công ty.
nam 2010 khang dien
Hồ sơ gửi về:
Phòng Nhân sự – Công ty Cổ Phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
Tầng 11, Tòa nhà Saigon Centre Office Tower 2, 67 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (84-8) 3820 8858

091 7879 539